Днес на електронната поща на община Велинград е изпратено уведомление от „Чепино автотранспорт”- ЕООД.

То касае дейността на фирмата във връзка със създалата се епидемична обстановка в страната. Според писмото, персоналът се страхува да работи, въпреки извършващата се дезинфекция на превозните средства. Цитира се и твърдението на началника на Националния щаб ген. Мутафчийски, че риска от заразяване в градския транспорт е 6 пъти по-голям.
От 21 март е преустановена работата по всички автобусни линии. Основната цел на фирменото ръководство е запазване живота и здравето на персонала и пътниците.