Гражданската отговорност на адвоката и проблеми при застраховането на адвокати и адвокатски дружества обсъди на редовната си есенна Национална конференция българската адвокатура. Форумът се проведе във Велинград.

Задължителната застраховка „Гражданската отговорност на адвоката“ бе темата на конференцията. Тя бе организирана от Висшия адвокатски съвет и в нея участваха юристи от цялата страна. По време на конференцията бяха обсъдени и направени няколко групи предложения, като например това да се дефинира договора за правна помощ и минимално необходимото му съдържание в Закона за адвокатурата. Своеобразен акцент по време на конференцията беше поставен и върху нуждата от преосмисляне на цялостната дисциплинарна дейност на адвокатските съвети. Участниците във форума са обявиха и за законодателни промени.

Предстоящите промени ще бъдат добре обмислени и приети със съгласието на всички заинтересовани страни, категоричен беше зам. председателят на Народното събрание Явор Нотев.

telekabeltv.bg