Община Велинград направи актуализация на своя бюджет за 2010 г. и той възлиза на 19 590 231 лева. Намалението в сравнение с приетия в началото на годината бюджет е с около половин милион лева.
През седмицата актуализацията премина през двата задължителни етапа. На 18 август се състоя обществено обсъждане на новите финансови параметри.
Присъстващите граждани се брояха на пръсти, а в централна тема се превърна такса смет. Повдигна я директорът на СОУ “Васил Левски” Емил Моллов, който изрази несъгласие с исканата от общината сума от 28 067 лева за 2 контейнера в училищния двор. Според директора училищата, които са общински сгради, а тяхната субсидия идва от държавата, не могат да се приравняват с хотели и предприятия и да плащат по тарифата 11 промила. Заради внушения от страна на Фидел Беев, че “Стройком” е чистела за 600 000 лева годишно, а сега “Еко Титан” чисти за 2 300 000 лева, се наложи от Общинска администрация да обяснят, че план-сметката на “Еко Титан” за 2010 г. е 1 398 750 лева и тази сума е определена през 2009 г. на базата на план-сметка, разработена от “Стройком”.
Г-н Моллов попита още дали в условията на икономическа криза община Велинград ще оптимизира персонала си, както го правят много други общини. “Правят се разчети за икономии по всички пера, сега сме в процес на изчисления и след това ще направим предложение пред кмета”, отговори зам.-кметът Валентина Цветанова.
Във връзка с вялото обществено обсъждане София Ключкова поиска общината предварително да помества проекто-бюджета, за да могат велинградчани да го видят. Тя подчерта, че недоверието на хората към харченето на парите в общината е голямо и затова трябва по-голяма отчетност.
На 20 август актуализацията на бюджета бе гласувана от Общинския съвет. Съветниците не се занимаваха с цифрите, а с предложението на Александър Гагов да се отнеме правото на кмета на общината да изменя и прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи. От ОА обясниха, че тези права са дадени на кметовете по закон. Последва бурен спор, по време на който председателят Мустафа Джамбаз, въпреки правилника и етичния кодекс, позволи на Фидел Беев да се изказва няколко пъти в рамките на точката, включително с обидни квалификации. Съветниците подкрепиха предложението и записаха, че кметът ще може да изменя и прехвърля бюджетни кредити само след решение на Общинския съвет.
Успоредно с актуализацията на бюджет 2010 бяха гласувани и новите параметри на програмата за капиталови разходи. Инж. Петър Кондев поясни, че тя е със знак минус – 78 900 лева по-малко от предвиденото в началото на годината. Затова намаляват с 31 300 лева парите за асфалтиране на пътя Драгиново – Велинград, с 20 000 лева за пътя Кръстава – Аврамово, с 10 000 лева парите за ремонт на Плувния басейн и със 17 600 лева средствата по програмата “ОСПОС” пропорционално за всички кметства.
Несъгласие с програмата за капиталови разходи изрази кметът на Сърница М. Карамолла, според когото са отпаднали парите за водопроводна мрежа в Сърница и вместо тях са включени два други обекта. Зам.-кметът Валентина Цветанова обясни, че няма такова предложение, но г-н Карамолла обяви, че ще обжалва решението, защото е тенденциозно.
Съветниците утвърдиха разходите за заплати през 2010 г. Засега кризата не дава отражение върху тях, общите суми за заплати се запазват в пълен размер. Например общата сума за заплати на Общинския съвет е била 8900 лева през всички месеци досега, остава същата след актуализацията и за цялата година възлиза на 106 800 лева. Общата сума на месечните възнаграждения на Общинската администрация е 73 162 лева, а общо за годината – 877 950 лева.