Община Велинград призовава гражданите, както и собствениците на търговски обекти и офиси да почистят пред домовете и обектите си, за да осигурят нормалното придвижване по тротоарите и уличните платна.