При извършени проверки и всекидневни посещения на центръра за настаняване от семеен тип са установени някои нарушения. Не е осигурен пропусквателен режим, с което се нарушава методиката на управление на ЦНСТ, липсва план за работа с децата, няма представени изготвени вътрешни правила за работа пред кмета на Община Велинград.

Във връзка с възникналите нарушения и написаните предписания Община Велинград предприема незабавни оздравителни мерки за създадената ситуация. Днес започна монтирането на видеонаблюдение, поставят се домофони с цел осигуряване на пропусквателен режим и е назначена охрана към центъра. Общинска администрация Велинград се е погрижи да осигури човек, който да монтира два прожектора за по-голяма осветеност на центъра.

Сформираната комисия за строително монтажните дейности е заседавала вчера заедно с представители на фирмата изпълнител по проекта. Комисията се е произнесла със становище за последващи действия, в които фирмата изпълнител ще бъде уведомена да предприеме отстраняването на некачествено изпълнени сторителни дейности.

Видео контрол

Видео контрол