Без никакви дебати и с критика относно начина на работа премина днешното извънредно заседание на местния парламент във Велинград. Новото мнозинство в общинския съвет избра заместник – председателите в законодателния орган, както и председателите и постоянните комисии към него. Ирина Шумарова и Любомир Перчиков от ГЕРБ и Тодор Ушев от Социалдемократическата партия са новите заместници на председателя на Общински съвет Бельо Мандраджиев. Те бяха избрани с гласовете на 24 от общинските съветници. Трима гласуваха „Въздържал се“. Местните политици запазиха и възнаграждението на председателя на Общински съвет. И в този мандат то ще бъде в размер на 90% от заплатата на кмета на общината при 8 часов работен ден. Очаквано съветниците отхвърлиха варианта да не получават възнаграждение за участието си в сесиите и заседанията на постоянните комисии. И в този мандат те ще получават 50 на сто за участия в заседанията на местния парламент и по 10 % за работата си в комисиите или общо 70% от средната брутна работна заплата на общинска администрация. Темата с избора на председатели на постоянните комисии предизвика напрежение в залата. Първи Радослав Димов от МК „Заедно за Велинград“ предложи  да се запази практиката от предходни общински съвети за квотен принцип, с което политическите групи да получат председателството на по една комисия. То обаче бе отхвърлено.  В крайна сметка с мнозинство бяха избрани председателите на постоянните комисии. От общо 6 ГЕРБ получи 4. Сашка Целева оглави постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване, д-р Чавдар Калъчев – по образование, култура, здравеопазване, вероизповедание и социална политика, Валентин Бозев е новият председател на комисията по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция, а Боян Бозьов застана начело на комисията по транспорт, обществен ред и сигурност, безопасност на движението, молби и жалби на гражданите в кризисни ситуации. По една комисия получиха ДПС и Социалдемократическата партия. Пламен Хаджиев от Движението за права и свободи е новият председател на комисията по икономика, финанси, бюджет и дружества. Д-р Орце Орцев от СДП пък оглави комисията по туризъм, младежта и спорта, опазване на околната среда, земеползване и горско стопанство.  От БСП възразиха с начина на работа в новия общински съвет. Местните политици оставиха без промяна и възнаграждението на кмета на общината и кметовете на кметства. Д-р Костадин Коев ще получава заплата от 1500 лева. С най-високо възнаграждение сред кметовете на кметства е Бисер Маджиров от Драгиново.

 

Телекабел