Актуални теми:

  1. Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Регистрирани и одобрени заявления за интерес и финансова помощ в област Пазарджик.
  2. Изгарждане на обект язовир «Луда Яна» Панагюрище и изплащане на парични обезщетения на собствениците на имоти от страна на областния управител.
  3. Превенция и контрол на рисковете от бедствия и аврии в област Пазарджик. Актуално състояние на доброволните формирования по общини.
  4. Дейности на областна администрация Пазарджик по национални програми и проекти за заетост. Предложения за партньорство на областна администрация Пазарджик по международни проекти.