– Хей, наборе, накъде с банска чанта в ръце? – На баня в Чепино. Понеделник за пенсионери без пари!
– О, наборе, уви, това са само мечти! Не знаеш ли? Чепинските бани отдавна хлопнаха врати.
– Ама как така? Насе Кюлев ми каза, че в Чепино минералната H2O била бол.

– Бол, бол, ама изглежда ползвана без контрол! Едни разправят – не платили, други – за вода спорили и ето – баните закрити.
Няма да се плашим – Вельова е баня добра, да, ама и тя е с едно “крило”. А Кремъчната и там кога няма ту студена, ту топла вода – и там е една мъгла. Ами Калната като е без “крила” колко време! През зимата няма къде да лекуваме “старческата куцота”. Ами каменската? И тя лекува, знам, лекува, ама който издържи прав като кон да стои. Другият “отдел” и той колко години стои, а Каменица си мълчи.
– Наборе, за баня “Рим” нищо не каза?
– Това, наборе, е баня-мечта, ама с един кон кушия не става, пък и малко финансово дотяга.
Към общинската управа молба голяма отправям: от тук, от там пооткъснете – баните пооправете! Че то вече “кирясахме”, дано не дава Господ и да “краставясаме”, а в една СПА столица пък и да “въшлясаме”. Майко мила – толкоз!
Христо Семерджиев