Клон Тополница в Пазарджик, който е част от дружеството „Напоителни системи“, отговаря за три язовира, каза Илияна Пашова, главен инженер на дружеството „Напоителни системи”, клон Тополница. „Най-големият е язовир „Тополница”, следва „Малка Мътница“ във Велинград и най-малкият е „Виноградец“. Трите язовира са в добро техническо състояние. Техните облекчителни съоръжения – изпускатели и преливници, работят и са изправни“, добави Пашова. Тя уточни, че водоемите се държат на контролния им обем. “Язовир Тополница е под контролен обем, който е поставен от МОСВ. „Малка Мътница“ е на контролен обем, а „Виноградец“ е малък и няма такъв обем, но го държим на 50% празен, за да може да поеме евентуални придошли води“, допълни главният инженер. Според Илияна Пашова реките, или по-точно коригираните участъци, за които отговаря клон Тополница, са в добро състояние. „Има участъци, които се нуждаят от почистване и укрепване, като те са предвидени за изпълнение през 2016 година. Съоръженията от хидромелиоративната структура- напоителни канали и водохващане, също ежегодно се ремонтират и поддържат от нас“, каза също Пашова.

Агенция ФОКУС