Причината за провеждане на кампанията е подмяна на предната пътническа въздушна възглавница, с цел да се предотвратят тежки наранявания на пътника в автомобила.
Кампанията е регистрирана в Европейската система за предупреждение за опасни стоки RAPEX, под номер А12/0760/13.
Установено е, че при продължително излагане във влажна среда, не може да бъде изключена вероятността от проникване на влага в газовия генератор на предната пътническа въздушна възглавница на посочените автомобили. В такъв случай, при задействане на въздушната възглавница, е възможно повишение във вътрешното налягане. В най-лошият сценарии, газовият генератор на предната пътническа въздушна възглавница може да се прокъса, което да доведе до нараняване на пътника в автомобила. До този момент не са настъпили такива случаи при автомобилите BMW.
За да се установи, че автомобилите са в добро техническо състояние, е възможно да се наложи подмяна на модула на предната пътническа въздушна възглавница. В тази връзка собствениците на автомобили BMW Серия 3, модел Е46, произведени в периода от месец май 1999 г. до месец август 2006 г. най-учтиво са помолени в близко бъдеще да си уговорят час с някой от следните BMW сервизи за извършване на необходимите проверки на предната пътническа въздушна възглавница:
– Ауто Бавария, София-Младост, 1766, ж.к. Младост 4, ул. Бизнес парк София 5, тел.: +359-2-97665-00
– Ауто Бавария, София-Люлин, 1335, бул. Петър Дертлиев ПК47, тел. +359-2-92162-00
– М Кар, Пловдив, 4003, бул. Карловско шосе, тел.: +359-32-9069-96
– Варна Карс, Варна, 9023, бул. Владислав Варненчик 320, тел.: +359-52-7398-60
– Бова Кар, Бургас, 8000, ул. Проф. Я. Якимов 11, тел.: +359-56-8427-10
– ВиА Интеркар, Плевен, 5800, ж.к. Дружба 1, тел.: +359-64-8700-07
– Дару Кар АД, София, 1592, ж.к. Дружба, ул. Илия Бешков 2, тел.: +359-2-96016-23
– Русе Кар, Русе, 7000, бул. Трети март 56, тел.: +359-82-8211-11

Предпочитанията за времето на прием на автомобила, ще бъдат, доколкото е възможно, взети в предвид. Извършването на процедурата ще бъде безплатно.

 

rta.government.bg