От началото на кампанията за прием на документи за отпускане на целева помощ за отопление в дирекциите „Социално подпомагане“ в областта са приети 7 489 заявления-декларации. Това съобщи Мария Танева, директор на РД „Социално подпомагане“. Тя уточни, че най-голям брой приети заявления-декларации са в дирекциите „Социално подпомагане“ – Велинград, Септември и Пазарджик. „Целевата помощ се отпуска за период от пет месеца – от 1 ноември 2016 година до 31 март 2017 година. Изплащането за месеците ноември и декември 2016 година се извършва не по-късно от края на месеца, следващ месеца на издаване на заповедта, с която е отпусната помощта. Така например за издадените в област Пазарджик през юли тази година 3 304 заповеди, изплащането се осъществи през август тази година. До 31 януари 2017 година ще се извърши втори транш на плащането – за месеците януари, февруари и март“, обясни тя. Кампанията започна на 1 юли тази година, крайният срок е 31 октомври 2016 година. За миналия отоплителен сезон общо 13 456 лица и семейства са били подпомогнати с целева помощ за отопление.

Агенция ФОКУС