В EVN България Електроразпределение е постъпила заявка от Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за извършване на планови ремонтни дейности по електропровод 110 kV (киловoлта) “Радилово“, собственост на Електроенергийния системен оператор (ЕСО). Техническите дейности ще се извършват на 17 ноември 2016 г. в периода от 09:00 до 17:00 часа. В посочения период гр. Сърница и селата в общината ще имат смущения в електроснабдяването.