Проблемите на здравеопозването във Велинград обсъждаха в курорта. В работната среща взеха участие председателят на националното пациентско обединение, управители на болнични заведения, различни обществени структури и гражданското общество. През есента се очаква да бъде организирана и кръгла маса на тема здравеопазването във Велинград.

Основният организатор на работната среща на тема „Защита правата на пациентите от община Велинград“ бе иницативен комитет „Да поработим за община Велинград“. Желанието на направителствената организация е да подпомогне пациентите в отстояване на правата им за по-добро здравеопазване и извеждане на политики с властимащи от местно, национално и европейско ниво. Добри практики по темата представи председателят на националното пациентско обединение „Конфедерация защита на здравето“ Диана Хаджиангелова. Като общ успех бе посочен и казусът с белодробната болница във Велинград.

Въпросната грешка в Министерството на здравеопазването обаче едва не доведе до фалита на белодробната болница във Велинград. А какво е състоянието на лечебното зеведение сега говори настоящият управител д-р Цветан Дафов. В рамките на срещата бяха дадени и добри примери за работата на Националната здравноосигурителна каса. Пред присъстващите директорът на СУ „Васил Левски“ постави и няколко проблеми свързани със здравеопазването в образователната система.

Присъстващите на срещата медици категорично отхвърлиха обвиненията, че в региона хората чакат по много за здравеопазване. Широко дебатиран бе и проблемът с липса на нощна аптека във Велинград, за решаването на който се очаква общината да инициара среща с всички фармацефти работещи на територитята на града. В залата се чуха и предложения за въвеждане на плаващ график за дежурни нощни гишета.

В рамките на срещата на присъстващите бе раздадена и анкета с 5 въпроса свързани със здравеопазването в България, аптечната мрежа в общината, както и достъпа до безплатни лекарства в страната. През есента се очаква и порвеждането на кръгла маса на тема здравеопазването във Велинград.

http://telemedia.bg