Велинград – Новини и актуална информация www.vip-velingrad.com
ОБЩЕСТВО

Група „Наслука“ посети УОГС „Г. Ст. Аврамов“ – с. Юндола

Група „Наслука“ посети УОГС „Г. Ст. Аврамов“ – с. Юндола

На 7 декември 2016 г. (сряда) учениците от група „Наслука“ към ПГГС „Христо Ботев“ – Велинград проведоха седмичното си занятие на територията на УОГС „Г. Ст. Аврамов“ – с. Юндола. Групата по професионално направление „Лов и риболов“ бе създадена през м. ноември 2016 г. и веднага започна активна работа. В нея бяха селектирани по интереси общо 25 ученици от XI и XII клас. Ръководител на група „Наслука“ е инж. Филип Устабашиев.

Темата на изнесеното обучение на територията на УОГС „Г. Ст. Аврамов“ – с. Юндола бе „Какво отличава действително работното куче“ и имаше предимно практическа насоченост. За целта учениците от група „Наслука“ посетиха оградената площ в стопанството, където бяха посрещнати от своите любезни домакини. Там възпитаниците на гимназията имаха пряката възможност да научат интересни подробности за отглеждането и обучението на ловните кучета в стопанството.

Усилията на ръководството на ПГГС „Христо Ботев“ – Велинград по проект „Твоят час“ са насочени в 4 основни професионални направления – Лов и риболов, Български език и литература, Математика и Физическо възпитание и спорт.

Основна цел на проект „Твоят час“ е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище. Проект „Твоят час“ се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M20P001-2.004 „РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС)“.

pggs.info

Related posts

Не са констатирани сериозни нарушения при проверките във Възпитателното училище-интернат в Ракитово

velingradnews

Временните търговски обекти ще бъдат преместени от центъра на Велинград

velingradnews

Слаба посещаемост се отчита в пещера „Снежанка“ през зимните месеци

velingradnews
Loading Facebook Comments ...