Уважаеми родители и водоползватели,
По повод сигналите за възникнал проблем с отоплението на ДГ „Фантазия” съм разпоредил проверка, която ще бъде извършена днес.

Предварително искам да уверя гражданите, че процедурата за водовземане на минерална вода е добре регламентирана и преминава през няколко отговорни институции, а спекулациите за „кражба” и „нерагламентирано” водовземане на минералната вода са най-малкото неоснователни и не отговарят на истината. С изграждането на новия магистрален минерален водопровод, което започна през изминалата година и предстои финализиране, проблемът ще бъде трайно решен за всички титуляри по разрешителни, като основната цел е преустановявяне на кражбите от незаконните отклонения. След днешната проверка фирмата-изпълнител, следва в 7-дневен срок да осигури нормалното водоподаване към всички засегнати потребители и най-вече ДГ „Фантазия” като общински обект.