От името на Дамски Лайънс Клуб Велинград искаме да изкажем дълбока благодарност на всички дарители, които се включиха до този момент в набирането на средства за закупуване на апарат за диагностика и превенция на рискови фактори за детско зрение.

Това са:

  • Г-н Салих Кунгьов, Управител на Хотел „Здравец”-Велинград
  • „Ертиос”ЕООД с управител Г-жа Сърнела Воденичарова
  • „Балсистем” ЕООД с управител Г-н Кристиян Христов
  • „Ротари Клуб”Велинград с президент Г-н Асен Иванов
  • Лично дарение от Г-н Асен Иванов
  • Хотел „Рич” ,Г-н Златко Златанов
  • Г-жа Светла Баева,Директор ДЦДУ, град Ракитова
  • Г-жа Екатерина Каферинова
  • Семейство Д-р Даниела и Йордан Благови
  • „Премиера 257” ООД с управители Г-н Пламен Мавров, Г-жа Петя Маврова и Г-н Любен Кехайов

 

Остават ни да направим още няколко малки крачки до финала!Нека ги направим заедно!

Титуляр: Лайънс Клуб Велинград

Банка: Интернешънъл Асет Банк АД

 IBAN: BG 78 IABG 7096 1001 4227 00

 BIC: IABG BGSF

 

Основание за дарение: Закупуване на апарат за диагностика на детско зрение