Кметът на Община Велинград Иван Лебанов изказа своята благодарност и признателност лично към г-н Стефан Кирилов Велчев за направеното дарение на медицинска апаратура и консумативи през месец юни 2015г. на Дом за стари хора „Ела“- град Велинград на стойност 3 500 лева. Градоначалникът благодари за проявената добраномареност и загриженост за старите хора на дома и за щедростта и добротата на г-н Велчев да помогне на тези хора да преодолеят по-лесно трудностите в живота.