Отдаването под наем на места за павилиони в центъра на Велинград предизвика сериозни дебати в местния парламент в курорта. Според част от съветниците преместваемите обекти вече нямат място в централната част и няма да отговарят на визията на града. Други обаче не мислят по този начин. В дебатите се прокрадна и предложението за поставянето на мораториум за повече павилиони в града.

Очаквано след напрежението у мнозина жители на Велинград кметът Костадин Коев оттегли точката за увеличение в цената за синя зона. За сметка на това исканото удължаване на срока за ползване на петна за павилиони в центъра на града, както и обособяването на ново предизвика много и различни коментари.

Независимо от сериозното разминаване във вижданията на местните политици срокът за петната бе удължен. Отказ обаче получиха всички искания за водоползване за минерална вода за къщи за гости и хотел от извор “Власа”.

http://telemedia.bg