Програмата се финансира от Министерството на околна среда и водите (МОСВ).

Става дума за общините Велинград, Минерални бани (област Хасково), Полски Тръмбеш, Сапарева баня, Панагюрище, Бургас, Разлог, Берковица и Септември, информират от МОСВ.

По-голямата част от проектите са за изграждане на водопроводи и събирателни резервоари. Част от общините предвиждат инвестиции в помпени станции, надземна част на водовземни съоръжения и водомери на водоизточниците.

Целта на програмата е стимулиране ефективно управление на находищата на минерални води на тяхна територия е с бюджет от 3,5 млн. лв. Финансов инструмент се администрира от Националния доверителен екофонд.

Със средства се осигуряват безвъзмездно до 50 процента от проектите на местните власти, като за останалата част от стойността им те трябва да използват собствен ресурс или кредит. Допуска се публично-частни партньорства между общините и бизнеса. При използването на кредит за реализирането на проектите, МОСВ ще покрива лихвите по него.

Минералните води в страната имат ценни качества – температура между 20 и 102 градуса, изключителна чистота заради дълбочинния произход и разнообразен минерален състав. Това дава възможност да се използват за питейни цели, за балнеология, за развитие на туризъм и спа центрове, за отопление на сгради, за оранжерийно производство, както и за развитие на спортни дейности.

Изследвания показват, че към момента се оползотворява по-малко от 20 процента от ресурса на минерални води в страната, като потенциалът е 3800 литра в секунда. Целта на програмата е общините да се подпомогнат финансово за реализирането на проекти, които ще позволят ефективно оползотворяване на ценния ресурс.

Комисия ще оценява подадените предложения до края на януари 2017 г. Проектите трябва да бъдат изпълнени до края на следващата година.

Инфо: Дневник