Велинград – Новини и актуална информация www.vip-velingrad.com
Институции

Ден на отворените врати в Център за обществена подкрепа – Велинград

На 23.11.2016г. в Център за обществена подкрепа се проведе „Ден на отворените врати”. Целта бе да се презентират  услугите  и приоритетите в  дейностите на ЦОП, сред професионалната общност.

Събитието бе уважено от представители на различни институции, които са и основни партньори в работата на ЦОП- Община Велинград, ОЗД към ДСП Велинград, МКБППМН, Детска педагогическа стая, СУ „Св. Св. Кирил и Методий”, ОУ „ Хр. Ботев”, ОУ „Г. Бенковски”, ПУ „Драган Манчов”, ОДЗ „Слънчице”, ЦНСТДМБУ, ДЦДМУ „Надежда”, ЦНСТДМУ, ДЦВХУ, Център „Развитие”.

На срещата бяха споделени добри практики и идеи в предоставянето на социални услуги.

Идеята на организаторите е „Ден на отворените врати” да се превърне в своеобразен форум за общуване в професионалната мрежа.

Related posts

Поради технически проблем КАТ има затруднение при регистрацията на автомобили

ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ВЕЛИНГРАД, ВЪВ ВРЪЗКА С ФИЗИЧЕСКАТА АТАКА СРЕЩУ ОБЩИНСКАТА СЪВЕТНИЧЧКА ЕКАТЕРИНА КАФЕРИНОВА, ПРОТИВ НАСИЛИЕТО И АГРЕСИЯТА

Свалят номера, ако караш без книжка

Loading Facebook Comments ...