Велинград – Новини и актуална информация www.vip-velingrad.com
Институции

Ден на отворените врати в Център за обществена подкрепа – Велинград

На 23.11.2016г. в Център за обществена подкрепа се проведе „Ден на отворените врати”. Целта бе да се презентират  услугите  и приоритетите в  дейностите на ЦОП, сред професионалната общност.

Събитието бе уважено от представители на различни институции, които са и основни партньори в работата на ЦОП- Община Велинград, ОЗД към ДСП Велинград, МКБППМН, Детска педагогическа стая, СУ „Св. Св. Кирил и Методий”, ОУ „ Хр. Ботев”, ОУ „Г. Бенковски”, ПУ „Драган Манчов”, ОДЗ „Слънчице”, ЦНСТДМБУ, ДЦДМУ „Надежда”, ЦНСТДМУ, ДЦВХУ, Център „Развитие”.

На срещата бяха споделени добри практики и идеи в предоставянето на социални услуги.

Идеята на организаторите е „Ден на отворените врати” да се превърне в своеобразен форум за общуване в професионалната мрежа.

Related posts

Информация от РИОСВ за речните легла

Във Велинград се проведе обучение на тема „Безопасен интернет“

Комисията по заетостта класира фирмите от област Пазарджик, подали заявки по схемите за заетост и обучение

Loading Facebook Comments ...