Не би трябвало по никакъв начин отпадането на роуминга да се отрази върху тарифите, на които потребителите разговарят, тъй като имаше достатъчно време да бъдат прекалкулирани всички евентуални загуби вследствие на тази промяна. Тя е резултат от много дълъг процес, който продължи с години и бе съпътстван от преговаряне на различен тип условия и подписване на споразумения, както от страна на регулаторите, така и на самите мобилни оператори. Това коментира председателят на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Димитър Маргаритов по повод отпадането на роуминга в ЕС от средата на следващия месец пред Novini.bg.

 

„Но е възможно някой да се изкуши от тази промяна и да предложи нови тарифни планове с на пръв поглед доста изгодни условия, обаче с допълнителни съпътстващи услуги, за които да се налага заплащане”, предупреждава Маргаритов. „Ако все пак, потребителите при отправен анонс да сключат нови договори решат да го направят, трябва много внимателно да се убедят, че освен основните услуги, които ползват, не се добавят и допълнителни – например предоставяне на безплатно устройство, което обаче ще бъде със СИМ карта и с него най-вероятно ще бъдат предложени и други тарифни планове, които като цяло биха оскъпили месечната сметка”, добавя председателят.

 

„По никакъв начин в общите условия няма да допуснем да се включват клаузи, които биха могли да бъдат неравноправни, и които да предявят към потребителите непроизтичащи от нищо задължения. Освен това, ще проследим и за нелоялни търговски практики, каквито в миналото сме откривали и забранявали. Например, да не се създават изкуствени пречки, които целят да демотивират потребителя при желание да прекрати договора си”, казва още Маргаритов по отношение на мерките, които контролният орган взима във връзка с новите правила за роуминга.

 

Председателят обръща внимание на това, че отпадането на „трансграничното оскъпяване” има една тънкост и обяснява, че тя е във функциите на Европейския регулатор на тези услуги. „Когато в договорите на потребителите има т. нар. „безлимитни сегменти”, т.е. неограничен брой минути за разговор, неограничен трафик Интернет, там все пак ще има някакви лимити, които обаче няма да имат финансови измерения, а по-скоро ще са свързани с обеми, които максимално могат да бъдат потребявани”, посочва той.

 

В заключение Маргаритов обобщава, че при подобни промени – макар те безспорно да са изцяло в полза на потребителите – трябва по-внимателно да се следи трансформацията. Според него обаче „очаквано, ще се осъществи плавен преход без сериозни сътресения”.