Сезонен работник:

2 камериерки – гр.Царево

2 работник кухня – гр.Царево

За гр.Пещера:

1 началник склад

1 организатор КИ

2 началник смяна

2 шлосер – монтажник

2 заместник старши биолог

2 биолог – лаборант

3 химик – аналитик

3 оператор енергиен блок

10 маш.оператор смесване на хим.продукти

3 технолог

12 апаратчик хим.продукти

2 лаборант – аналитик

За гр Равда:                

2 камериерки

За гр София-обслужване на гости на

круизен кораб

20 сервитьор,20 готвач

20 барман

Обява  за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни и висши училища във военно формирование 22240-Сливен

Срок за документи -30.06.2017г .Справки –гише информация.

Провеждане на конкурс за приемане на военна служда на две вакантни длъжности (началник на медицинска служда Варна и Бургас) във ВМС.

Срок за документи – 07.07.2017.

За провеждане на конкурс за две вакантни длъжности офицер и три сержант във НВУ “Васил Левски”

Срок за документи – 09.06.2017