Работни места за хора с висше образование:

1 лекар, анестезиология и интензивно лечение

1 лекар, образна диагностика                   1 лекар

1 лекар, нервни болести                            1 лекар, педиатрия

5 медицински сестри

Работни места за хора със средно и

със средно професионално образование:

1 главен камериер/ка

5 дърводелец

3 общ работник

5 камериери

7 дърводелец,мебелист

1 бояджия, изделия от дърво

5 работник, повърхностна обработка на дърво

3 майстор, производство на хлебни изделия

Обява за войнишки длъжности: стартира  процедура по обявяване на  конкурс за 188 войнишки длъности – Смолян – 73; Благоевград и Враца – 60; Асеновград – 20; Ямбол – 15; София – 20.Срок – 07.11.2017г.

Работни места за гр.Ракитово:

1 сезонен работник

3 обущар

Работни места по схема “Младежка заетост” с включено обучение и месторабота гр. Пазарджик:

2 охранител                                                3 общ работник

3 технически сътрудник                            4 машинен оператор

1 снабдител, доставчик                            1 водач, мотокар

1 шивач,драперии/ пердета                      2 монтажник, дограма

2 сервитьор                                                1 дистрибутор

8 роботник,рециклиране на отпадъци     1 работник, кухня

1 работник, промошлено производство

Работни места по схема “Обучение и заетост” за гр. Пазарджик:

1готвач                                11 продавач – консултант

1помощник готвач              2 работник кухня

2 общ работник

Работни места за гр.София:

1 ръководител проект

Работни места за гр.Сърница:

74 домашен санитар