Работни места за специалисти с висше образование

1 главен специалист        1 лекар анестезиолог

2 медицинска сестра       1 лекар педиатър

2 кинезитерапевт            1 мед сестра хирургия

1 лекар рентгенология     1 мед сестра апарати

1 мед сестра /полувисше образование/

Работни места за хора със средно и

със средно професионално образование:

1 администратор хотел

6 сервитьор

1спасител басейн

2 продуктов мениджър

1 супервайзор

6 кредитен специалист

1 тракторист                                                                                            1 колач животни

1 шофьор тежкотоварен автомобил /С кат/

15 работник полевъден

4 обслужващ магазин

Работни места за гр.Ракитово:

2 обслужващ бензиностанция

1 учител общообразователена предмет

1 общ работник

Обява за войнишки длъжности-на гише “Информация”

Сезонни работни места – Златни пясъци

5 отговорник търговска зала

12 готвач

12 пом.готвач

5 сладкар

5 отговорник мини бар

20 пом.сервитьор

10 камериер перално стопанство

15 камериер

4 работник перално стопанство

20 сервитьор

Работни места, обявени съгласно чл 27 от ЗИХТУ / за хора с увреждания/- огняр-1бр, водач,мотокар-2бр., администратор хотел- 5 бр,,  ОТЗ- 1бр.,камериерки -9 бр,технолог облекло – 1бр,сервитьор -2бр