Работни места за специалисти с висше образование

1 логопед                               2 старши учител

1 учител практика                  1 начален учител чужд език

5 начален учител                    6 учител общообраз предмет

1 учител музика                      1 учител чужд  език

1 учител спорт                        1 магистър фармацефт

2 учител хуманитарни науки   1 помощник – фармацефт

1 инструктор плуване             1 лекар

1 учител танци.                       1 управител мед център

1 главен счетоводител            1 ръководител детски меропр

Работни места за хора със средно ,

със средно професионално образование и по-ниско:

5 камериерка                        гр. София/за  Франция/                                                            

1пиколо                                         2 строител

4 администратор хотел                  2 бояджия сгради

2 р-к кухня                                     2 дърводелец

1 готвач                                          2 кофражист

1 главен готвач                              2 зидар

11 сервитьор

4 асистент офис                              1 водолечител- спа фиш

1 куриер                                         1 шивач бродерия

1 чистач/хигиенист                         1 пекар

2 мияч превозни средства              2 портиер

3 продавач-конслтант                     1 огняр

1 ел.техник                                     5 кредитен  консултант

1спасител басейн                           2 мияч съдове ръчно

3 машинен оператор,банцинг

2 барман

1 пом. готвач

1 шофьор автобус

2 общ р-к оранжерии

1 перач

Работни места за филиал Ракитово

10 учител                                2 продавач-консултант

1 логопед                                4 маш оператор дървообраб

1 шофьор автобус                   2 камериерки

1 пакетировач                         5 общ работник

2 сезонен работник земеделие 2 месач  1 барман

Проект” Социално прадприятие за отдих и възстановяване”*

1 управител ресторант, /висше образование/

1 управител рехабилитационен център /висше образование/

4 медицинска сестра за социални дейности/висше образование/

3 лекар/висше образование/

1 специалист маркетинг и реклама/висше образование/

1 главен готвач

3 рехабилитатор

3 рецепционист

1 работник поддръжка сгради

1 социален работник

1 екскурзовод

2 помощнек готвач

4 сервитьор

3 барман

2 инструктор спорт

*за лица от приоритетните групи- до 29г, над 50г, хора с увреждания и др.

!Персонал за круизни кораби в Европа /гр София/-50 рецепционист,10 сервитьор, 10 готвач, 100 сервитьор, 100 камериер

Обява за войнишки длъжности-на гише “Информация”

Информация за стартиращи обучения в ДП БГЦПО-гише “Информация”