Работни места за хора с висше образование

1 медицинска сестра / полувисше образование/

2 рехабилитатор

Работни места за хора със средно, средно професионално образование и по-ниско:

1 разносвач

2 продавач-консултант

1 главен готвач

3 готвач

1 аниматор

2 сервитьор

1 дърводелец, мебелист

10 кофражист / за Германия/

2 работник кухня

5 камериерки

5 кофражист / ЕС/

5 арматурист /ЕС/

9 шивач

Работни места за филиал Ракитово

1 счетоводител /висше образование/

2 технически организатор

32 работник озеленяване

1 работник  килими – ръчно

1 дърводелец

Проект СП”Фабрика за отдих и възстановяване”:

1 чистач/хигиенист

1 мияч съдове / ръчно/

1 инструктор, спортен /висше образование/

1 специалист, маркетинг и реклама / висше образование/

1 масажист