Работни места за хора с висше образование:

1 лекар, анестезиология и интензивно лечение

1 лекар, образна диагностика                   1 лекар

1 лекар, нервни болести                            1 лекар, педиатрия

5 медицински сестри

Работни места за гр.Ракитово:

1 огняр                                          1 началник смяна

3 сезонен работник                     1 продавач-консултант

3 обущар                                      1 психолог, училищен

1 учител, ресурсен                      3 общ работник

1 старши учител, практическо обучение

Работни места за хора със средно и

със средно професионално образование:

1 рецепционист, хотел

1 главен камериер/ка

5 дърводелец

1 сервитьор

3 общ работник

6 камериери

7 дърводелец,мебелист

1 шофьор, лекотоварен автомобил

2 техник, технолог на месо и месни продукти

1 бояджия, изделия от дърво

5 работник, повърхностна обработка на дърво

1 трудов посредник

1 чистач/ хигиенист

Обява за войнишки длъжности: стартира  процедура по обявяване на  конкурс за 188 войнишки длъности – Смолян – 73; Благоевград и Враца – 60; Асеновград – 20; Ямбол – 15; София – 20.Срок – 07.11.2017г.

Работни места за гр.Сърница:

90 домашен санитар

Работни места по схема “Младежка заетост” с включено обучение и месторабота гр. Пазарджик:

2 охранител                                           2 общ работник

3 технически сътрудник                        3 машинен оператор

1 снабдител, доставчик                        1 водач, мотокар

1 шивач,драперии/ пердета                  2 монтажник, дограма

8 роботник,рециклиране на отпадъци

Работни места по схема “Обучение и заетост” за гр. Пазарджик:

1готвач                                11 продавач – консултант

1помощник готвач              2 работник кухня

2 общ работник

Работни места за гр.София:

1 ръководител проект