В продължение на предприетата през 2017г. инициатива от Лайънс Клуб се организира и проведе среща-презентация с Г-н Рене Регнат, вицепрезидент на немската компания Plusoptix. Целта на срещата беше представяне на апарата Vision Screener , представляващ интерес и цел за ЛК Велинград. Дамите от клуба са си поставили нелеката задача да закупят апарата, с който впоследствие да бъдат организирани мероприятия за провеждане на безплатни профилактични очни прегледи на деца в детски градини и училища на територията на Община Велинград, Община Ракитово и околните села.
Функционалността на апарата позволява да се извършна ранна диагностика и превенция на рискови фактори за развитие на амблиопия или т.нар.мързеливо око на деца от шестмесечна до седемгодишна възраст.Лечението е успешно, ако се диагностицира навреме, което е възможно при провеждане на профилактични прегледи,предвид факта,че липсва очевиден дефект и симптоматика. Апаратурата е изключително полезна за ранна диагностика и предприемане на адекватни коригиращи зрението мерки.
Домакин на събитието бе отново Хотел „Здравец”, който предостави за безвъзмездно ползване конферентна зала и бе подсигурил професионална подкрепа за провеждане на мероприятието от персонала. Събитието бе уважено от Г-н Васил Клявков- Управител на Лайънс Организацията за България и Г-н Пламен Чингаров –координатор на обучения и проекти, отново в Лайънс Организацията. Своите поздравления и подаръци на официалния ни гост Г-н Рене Регнат бяха поднесени от представители на Общинска Администрация Велинград , в лицето на Г-жа Мариана Зинкова,Г-жа Илияна Гешева и Г-жа Цвета Спасова. Присъстваха представители от местните структури за работа с деца, Отдел Закрила на Детето, директори на детски градини и училища от Велинград и Ракитово,представители на Сдружението на Хотелиерите и Ресторантьорите. Лайънс Клуба получи подкрепа и от уважаваните в града очни специалисти Д-р Светла Благова и Д-р Даниела Атанасова-Благова.
Всеки, който желае да бъде съпричастен с дарителски жест за закупуване на апарата за прегледи на детско зрение, може да направи превод по следната банкова сметка:
Банка: Интернешънъл Асет Банк АД
IBAN: BG 78 IABG 7096 1001 4227 00
BIC: IABG BGSF
Титуляр : Лайънс Клуб Велинград
Лице за контакт: София Велева-Нанова
Президент на ЛК за 2017/2018г.
Тел.за връзка: 0894709086

Нека дадем на децата ни усещане за сигурност,здраве,топлина и специално, завинаги запазено място в сърцата ни!