От Министерството на околната среда и водите съобщиха за наложените през август глоби по Закона за отпадъците. За изхвърляне на отпадъци на неразрешени места и незаконни сметища са наложени глоби на кметовете на общините Велинград и Ракитово. Община Велинград е санкционирана с 2000 лева, а община Ракитово с 1000 лева.

Еко-ведомството е наложило глоба от 2000 лева и на “Велина” АД за нерагламентирано заустване на битови отпадни води в река Чепинска във Велинград.
Темпо