От 3 до 5 септември в Сопот се проведе 62-рият конгрес на Българския есперантски съюз. В конгреса участваха 150 делегати и гости от цялата страна, а също и есперантисти от 7 държави, които поднесоха приветствия. Велинградското есперантско дружество “Стойо Калпазанов” бе представено от инж. Борис Гаджанов, Иван Сергиев, Васил Бричев и Никола Алексиев.

Конгресът се проведе под патронажа на Веселин Личев – кмет на Сопот, който поздрави есперантистите.
Новото ръководство на Българския есперантски съюз е в състав от 5 човека. За председател бе избран проф. Божидар Леонов. За член на централното ръководство беше преизбран инж. Борис Гаджанов, председател на есперантистите във Велинград.
Борис Гаджанов