Със заповед на кмета на община
Велинград д-р Костадин Коев се забранява движението, престоят, паркирането на всякакъв вид моторни превозни средства, верижни машини и пътни превозни средства с животинска тяга на пешеходната зона на бул. „Хан Аспарух“ с изключение на:  автомобили на спешна медицинска помощ,  автомобили осигуряващи пожарна безопасност и служебни автомобили по време на избори. Издадената заповед има за цел опазване живота и здравето на гражданите и недопускане на ПТП по пешеходната зона на бул. „Хан Аспарух“.