Иво Маринов (на снимката в средата), заместник-министър с ресор туризъм в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ), посети Велинград по повод откриването на пещерата “Лепеница”. Вечерта преди откриването г-н Маринов разговаря с председателя на местното Сдружение на хотелиерите и ресторантьорите Златко Златанов, а на излизане от пещерата даде блиц-интервю за местните медии:

– Г-н Маринов, какви конкретни ангажименти ще поеме МИЕТ за развитието на пещерата “Лепеница”, както обявихте в словото си при откриването?
– Ще поемеме ангажименти, свързани с нашите компетенции. Въпросът е двете общини Велинград и Ракитово да имат конкретни искания. Тогава ще видим дали ние можем да помогнем или ще ги насочим към институциите, които могат да сторят това.
– Хареса ли ви пещерата?
– Да, много и трябва да бъде запазена и показана на туристите в този автентичен вид.
– Правителството обяви, че от догодина ставката по ДДС в сферата на туризма ще стане 9%. Управителният съвет на най-голямата браншова организация БХРА (Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация) обаче е против предлаганата промяна и настоява ДДС да остане 7%. Ще постигнете ли съгласие и за какво ниво на ДДС?
– Безспорно имаме единомислие по въпроса, че ставката трябва да се уеднакви за туроператорите и за неорганизираните клиенти, а такова е и изискването на Еввропейската комисия. Сега има дискриминация с разделението на туристите на организирани и неорганизирани. Водят се консултации с участието на министерствата на финансите и на икономиката и на туристическия бранш в посока ставката да е неутрална: да не печели фискът и да не губят туроператорите и занимаващите се с туризъм. Никой не е доволен, когато се вдигат данъци. Търсим взаимо приемливо решение около 9%, всичко опира до цифри. В различните райони дялът на организираните и неорганизираните туристи е различен, съотношението най-общо е 85 към 15%. Тази седмица предстоят нови срещи.
– Голям проблем не само за туристическия бранш във Велинград е състоянието на пътя Юндола – Якоруда, който е основната ни артерия към и от Гърция. Местните хотелиери писаха писма с настояване шосето да бъде ремонтирано – има ли шанс това да стане в обозрими срокове?
– Министър Трайчо Трайков е запознат с този проблем, при първа възможност този път трябва да се оправи.
– Някакъв конкретен срок?
– Не мога да посоча. Започва зимата, а и изготвянето на проект ще отнеме време. – Какви са резултатите от приключилия активен туристически сезон?
– Труден сезон, то е ясно. От гледна точка на броя туристи очакванията ни се изпълниха. От януари до юли 2010 г. ръстът на чуждестранните туристи е 5.4% спрямо 2009 г. Постъпленията обаче са малко над тези от 2009 г., но и в европейски и световен мащаб тази година в туризма предлагането е по-голямо от търсенето. Хотелиерите намалиха цените, така че приходите не следват увеличението на броя на туристите.Чакаме данните за август, ще има увеличение, но ще е по-малко.
– България вече се рекламира с 4 нови клипа. Харесват ли ви и ще изпълнят ли целта си да доведат повече туристи?
– Заданието за рекламните клипове е от 2008 г., сега ние започваме да ги излъчваме. От 21 септември започва рекламната кампания в Русия, през октомври в Германия, а след това във Великобритания. Не е важно дали клиповете харесват на мен, а да се харесат на туристите, да видим ефекта от тях.
(Изпозвани са въпроси и на други медии)