На 20 август 2010 г. Общински съвет – Велинград с пълно единодушие гласува да се прекрати дейността на общинското дружество “Стройком” ЕООД. Предложението бе внесено от председателя Мустафа Джамбаз и подкрепено от председателите на представителните политически групи в местния парламент.

Съветниците освободиха от длъжност досегашния управител Борис Станудин считано от 23 август 2010 г., но без да го освобождават от отговорност.
Проблеми възникнаха при избор на ликвидатор, тъй като кандидати за длъжността издигнаха от ДПС и от БСП. От ДПС предложиха Халил Шукри Мехмед, главен счетоводител на ТПК “Родопи” Сърница, а от БСП – бившия управител на “Стройком” инж. Тодор Кютов. След първото гласуване се стигна до патова ситуация, защото гласовете се разделиха. В търсене на изход от БЗНС предложиха друг бивш управител – инж. Таня Гончева, но се оказа, че с нея не е разговаряно. Борис Станудин изрази лична подкрепа за инж. Кютов, който на 100% познава дейността на дружеството. В негова полза натежа и фактът, че е бил ликвидатор на предприятието “Мрамор и гранит”. От ДПС оттеглиха своето предложение и Тодор Кютов бе избран за ликвидатор на общинското дружество “Стройком” с месечно възнаграждение в размер на 800 лева.
Общинският съвет определи срок за ликвидация 6 месеца, считано от датата на обнародване в Държавен вестник на поканата до кредиторите.