Днес на мейла си получихме следния мейл.

Забележка: Това е автоматично генерирано съобщение.Моля, не отговаряйте.

Уважаема/и госпожо/господине,

Бихме искали да Ви уведомим, че имате издадена електронна фактура. Прикаченият файл е официален счетоводен документ и е в съответствие с изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Ако имате допълнителни въпроси или се нуждаете от друга информация, моля не се колебайте да се свържете с нас на координатите за връзка посочени във Вашата електронна фактура.

Благодарим Ви, че сте клиент на ЕНЕРГО-ПРО.
Желаем Ви успешен ден.

* Това електронно съобщение може да съдържа персонализирана информация. Ако Вие не сте получателят, за когото то е предназначено, моля да го изтриете. Благодарим Ви!

НЕ ГО ОТВАРЯЙТЕ ТЪЙ КАТО ИМА ВИРУС!