Дата                                                        Час                                                         Място

03 май

от 09:00 ч. до 12:00 ч.

Пенсионерски клуб- кв. Чепино

10 май

от 09:00 ч. до 12:00 ч.

Пенсионерски клуб- кв. Каменица

17 май

от 09:00 ч. до 12:00 ч.

Пенсионерски клуб- кв. Лъджене