В новата зона за отдих на Кооперативния пазар, след като бяха изградени пилони за LED осветление, бяха засадени зелените площи, монтирана бе и автоматична поливна система. Днес бяха поставени и нови пейки, а утре ще бъдат монтирани и кошчета за отпадъци.

Работата по преобразяване на облика на Велинград, продължава .