Преди три години вие, гражданите на Велинград, подкрепихте мен и моята програма за управление. Днес, три години по-късно, считам, че изпълнявам съвестно и отговорно ангажиментите си към вас. През този период аз и моят екип успяхме да върнем доверието в общинската администрация и да я накараме да работи не за кмета, а за гражданите. Успяхме да стопираме огромното финансово задължение в размер на 22 млн. лв., наследство от предишното ръководство. Привлякохме инвестиции в размер на 40 млн. лв. и ще продължаваме да го правим. Всеки ден преобразяваме Велинград с грижа за инфраструктурата, парковете, площадите, осветлението, сигурността, чистотата, но най-вече за хората. Благодарен съм за вашата активност, за това, че не ми спестявате неудобни въпроси, че посочвате грешките, че заедно в диалог решаваме проблемите, натрупани от десетилетия. Вашата активност и съпричастност, както и вашият контрол върху нашата работа ни помагат да изпълняваме по-добре и по-качествено задачите си. Продължаваме с прекия диалог, защото искам да чувам гласа ви. Управлението, извършвано от мен и моя екип, е прозрачно и отговорно. Благодаря ви за търпението и за доверието, които продължавате да ми гласувате. Продължаваме напред!