От РЗИ – Пазарджик уведомиха, че е възходяща тенденцията на заболеваемостта от грип и ОРЗ. Поради тази причина Оперативния щаб е взел решение, от 21 до 23 януари включително, да се прекратят учебните занятия в училищата на територията на областта.  Според РУО – Пазарджик заболеваемостта сред учениците е близо 30 на сто.