Министерството на икотомиката, енергетиката и туризма публикува списък на избраните за външни оценители, които ще работят по Оперативна програма “Повишаване конкурентноспособността на българската икономика”. Сред общо 56-те, спечелили места за оценители, е и Даниела Салкина – управител на общинския Информационен център за малък и среден бизнес във Велинград.
В лично качество занапред тя ще оценява проектни предложения по ос 2 на оперативната програма – повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда.
Г-жа Салкина изрази удовлетворение, че новата дейност е тясно свързана отново с малкия и среден бизнес и ще й позволи да натрупа още опит в тази посока, да се запознава с най-новите проектни предложения, които по ОП “Конкурентноспособност” вече са 600. “Досега винаги сме смятали проверката на проектите за “тъмна част”, но ако се спазват правилата, ще получаваме европейски пари” – такива са очакванията на Д. Салкина за новото й поприще.
Темпо