Днес на 25.11. кмета на община Велинград Костадин Коев проведе срещи с представители на туристическият бранш в лицето тур операторите от Вал Прим и в частност с г-жа Валентина Димитрова , д-р инж. Иван Петрови с управители на Гранд Хотел Велинград“ г-жа Васка Милушева, „Парк Хотел Олимп“ г-н Ангел Манолов, „Роял Спа“ г-жа Катя Пеневска, УЦ на БСТ „Тото Шанс“- г-жа Ваня Минкова, хотел „България“ г-н Тилко Теофанов.

В работен разговор беше уточнен начина на съвместна работа в бъдеще. Кмета ги увери, че община Велинград в лицето на новоизбраното ръководство има амбицията да превърне престоя в града в едно уютно пребиваване за туристите.Конкретните ангажименти с които общината ще се ангажира като начало минава през създаването на административнаструктура занимаваща се с туризъм,тъй като досега такова звено не е съществувало,а основните приходи на общината се очертават все повече да са от туризъм.

Тур операторите предложиха примерен модел на работа, който ще помогне на града и Община Велинград в развитието и осъществяване на целите на г-н Коев. Оптимизация на информацията за града относно всички дейности- туристически информационен център относно табели, маршрути, исторически места, светилища, ресторанти и т.н.

Срещата с хотелиерите бе по конкретна тема, относно подобряване на водоснабдяването и стопанисването на Топлопровод за минерална вода „Чепино“ с помпена станция собственост на Община Велинград.

Притесненията на управителите на хотелите са свързани със зачестилите проблеми при водоползването. Предпоставки за това са много амортизирани тръби, неправомерно включване и повреда в съоръженията. Молбата им за съдействие е относно:

  1. Проверка на точността на контролните измервателни уреди/водомери/ на общински водопровод
  2. Реновиране на водопровода в частта от помпената станция до резервоар „Камена“
  3. Преглед и профилактика на цялата инфраструктура на съоръженията за евентуален пропуск

Г-н Коев се ангажира с решаване на текущите проблеми на хотелите, за да могат посетителите на града да имат спокоен престой във гр. Велинград и да се възползват от лечебните свойства на водата. Това беше една от поредните срещи Кмета на община Велинград с различните браншове определящи облика на града.