Разширена комисия с участието на експерти предложи да бъде направено геодезично заснемане на средновековната крепост Цепина. Комисията дойде в община Ракитово по разпореждане на министъра на културата Вежди Рашидов. Нейната задача бе да се определят границите и режимите на ползване на крепостта, която от 1966 г. има статут на паметник с национално значение.

Комисията се председателства от Катя Трендафилова от Националния институт за недвижимо културно наследство, а в нея участваха още зам.-областният управител Ваня Минкова, д-р Валери Георгиев от БАН, Любка Тодорова от Регионалния исторически музей – Пазарджик, инж. Миглена Гунева от Регионалното управление на горите, Бранимир Маринов от Областна дирекция “Земеделие”, Иван Иванов от общинска служба “Земеделие” – Велинград, Йордан Гаджев от ЕГКК. В комисията се включиха кметът на община Ракитово Емилия Еленкова и секретарят на кметство Дорково Аспарух Попов.
Заключението на специалистите е, че социализацията на крепостта ще позволи да се развива културният туризъм в община Ракитово. Част от тази социализация ще бъде и определянето на точните граници на обекта.
Средновековната крепост е включена и в проект по програма “Подкрепа за туристическите атракции”, с който общината кандидатства и очаква да бъде одобрен и финансиран. На този проект общинската управа възлага големи надежди за разрастване на културния туризъм след изграждането на палеонтологичен музей на открито в близост до крепостта Цепина.
Темпо