Проведе се първото заседание на Консултативния съвет по туризъм на 16 март от 16:00 часа в сградата на общинска администрация. Вече има внесено и гласувано решение в Общински съвет за правилника, организацията и дейността на Консултативния съвет по туризма.

Съветът включва членове: кмет на общината,  двама зам.- кмета, трима директори на дирекции от Общинска администрация, директора на Историческия музей, представители от Сдружението на хотелиерите и ресторантьорите, представител на туристическо дружество, представител на Професионална гимназия по икономика и туризъм “Ал. Константинов”. Набелязаната цел на КСВТ е изработването на годишна програма за разходване на средствата, събирани от курортна такса и други приходи. По закон тези средства могат да се влагат само за развитие на туризма: в инфраструктура, зелени площи, информационни центрове, реклама.

На първото заседание, съвета прие стратегията за устойчиво развитие на туризма в Община Велинград 2016-2020 г. и решение за участие на общината в Организация за управление на туристическия район „Родопи“. Предстои тези две решения, взети от КСВТ да бъдат одобрени и  от Общински съвет Велинград.