Човек е богат със своята ЦЕЛ, богат е със своя собствен дял, но не с това, което е взел, богат е с това което е ДАЛ! За своите буйно изживени години ти не тъжете, а още толкова напред с дух и устрем продължете! Честит рожден ден, Д-р Савова !