Междуведомствена комисия определя статута на светилището в местността „Св. Пророк Илия” над Клептуза

Междуведомствена комисия от 14 представители на НИНКН, на областна и общинска администрация, Исторически музей –Велинград, МРРБ и МЗХ заседава в продължение на три дни. След извършването на замервания, огледи и изслушване на компетентните специалисти тя изготви предложение за определяне на границите, режима на опазване и статута на „Тракийски комплекс IV-I в. Пр. Хр. в местността „Св Пророк Илия” над езерото Клептуза. Според експертите археологическият обект е с местно значение. Издаването на заповедта от Министъра на културата за определяне на статута ще даде възможности за опазване на археологическия обект и финансирането му по проекти за допроучване, консервация и реставрация.

Author: Екип vip-velingrad.com

Share This Post On
468 ad
Loading Facebook Comments ...