Велинград – Новини и актуална информация www.vip-velingrad.com
  • НАЧАЛО
  • Образование
  • Млади лесовъди от Велинград усвояваха професията в ловно стопанство „Чепино“
Образование

Млади лесовъди от Велинград усвояваха професията в ловно стопанство „Чепино“

Младите лесовъди от Националната гимназия по горско стопанство във Велинград проведоха часове по учебна практика на територията на Държавно ловно стопанство „Чепино“. Практическото им занимание започна с посещение на горския разсадник на стопанството, разположен в местността „Суха лъка“. Важна част от практическото им обучение е запознаването и работата с горскостопанска карта, ориентирането в горски терен с компас. Учениците от ХI-ти клас завършиха заниманието си на територията на ДЛС „Чепино“ с разходка по ловен път в местността „Джандара“.

Related posts

Четири учебни заведения и Общинския детски комплекс във Велинград са на термално отопление

УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА ЗА ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ

ЗАПЛАТИТЕ НА УЧИТЕЛИТЕ СЕ ЗАПАЗВАТ ВЪПРЕКИ НАМАЛЕНИЯ НОРМАТИВ

Loading Facebook Comments ...