Млади лесовъди от Велинград усвояваха професията в ловно стопанство „Чепино“

Младите лесовъди от Националната гимназия по горско стопанство във Велинград проведоха часове по учебна практика на територията на Държавно ловно стопанство „Чепино“. Практическото им занимание започна с посещение на горския разсадник на стопанството, разположен в местността „Суха лъка“. Важна част от практическото им обучение е запознаването и работата с горскостопанска карта, ориентирането в горски терен с компас. Учениците от ХI-ти клас завършиха заниманието си на територията на ДЛС „Чепино“ с разходка по ловен път в местността „Джандара“.

Author: Екип vip-velingrad.com

Share This Post On
468 ad
Loading Facebook Comments ...