Министерството на околната среда и водите спря топлата минерална вода за двете бани в Чепино и тепавицата. На 20 август Басейнова дирекция – Пловдив пусна официално съобщение по случая, което гласи:

“В изпълнение на заповед на министъра на околната среда и водите експерти на Басейнова дирекция – Пловдив преустановиха нерегламентирано водоползване на минерална вода от находище “Чепино” – Велинград.
Като компетентен орган по Закона за водите, представители на Басейнова дирекция – Източнобеломорски район и Община Велинград извършиха проверка на водовземните съоръжения в находище за минерална вода публична държавна собственост “Велинград-Чепино” и водопроводните отклонения общинска собственост, отвеждащи водата от находището. При проверката е установено постъпване на минерална вода в две водопроводни отклонения, от които няма предоставено правно основание за водовземане.
Съответните водопроводни отклонения доставят минерална вода за нуждите на двете бани в кв. “Чепино”, стопанисвани от “Мавекс” ООД и обект тепавица, стопанисван от ЕТ “Радеил – Деян Димов” – Велинград. Фирмите нямат правно основание за водовземане на минерална вода публична държавна собственост.
На 17.08.2010 г. Басейнова дирекция – Пловдив извърши последваща проверка в находище “Велинград-Чепино” с представители на Община Велинград и Районно полицейско управление – Велинград, при която се констатира нарушаване на пломбите на Басейнова дирекция и реализирано подаване на минерална вода по въпросните трасета.
Същия ден подаването на минерална вода по трасетата отново беше преустановено, като бяха предприети допълнителни мерки за ограничаване достъпа до крана за регулиране на водата.” От Басейнова дирекция – Пловдив напомнят, че гражданите могат да сигнализират за нарушения на Закона за водите на тел. 032/62 15 52.
Темпо