След приемането на бюджета на Община Велинград за 2018 година става ясно, че акцентът при данъчните приходи, от които общината сформира своите доходи е върху туристическия данък. Това съобщи за Бояна Кирилова от Общината. Тя посочи, че през изминалата 2017 размерът му е бил 525 000 лева, т. е. заложените параметри за 2018 година, които са в размер на 1 434 429 лева са над 2 пъти в повече. „Правят впечатление в приходната част и завишените приходи които Общината очаква от глоби, санкции и наказателни лихви за неплатени данъци. Разчетите са свързани с по-голям контрол чрез прилагане на общинските наредби. Освен от местни данъци и такси, приходната част на бюджета се допълва от приходи от концесии в размер на 19 000 лева, както и обща изравнителна субсидия в размер на 2 155 700 лева. Капиталовата програма разполага със значителна сума – 6 959 559 лева, формирана най-вече през отпуснати средства от Министерски постановления“, добави Кирилова. Тя каза още, че разходната част бюджета изцяло е съобразена с оздравителния план на Община Велинград и е твърде стегната и консервативна, без излишни разходи, при спазване финансовата дисциплина и съобразяване с изискванията на финансовото министерство.

Агенция ФОКУС