Над 11 хиляди заявления за целева помощ за отопление са приети в социалните дирекции в област Пазарджик, съобщиха от Регионалната дирекция за социално подпомагане. Общият броя на подадените заявления за отпускане на помощта от началото на кампанията на 1 юли до края на септември тази година са 11 027. Издадените откази са 1314. Най-голям брой приети заявления – декларации са в дирекциите „Социално подпомагане“ – Велинград, Пазарджик и Септември. От Регионалната дирекция припомнят, че заявленията се подават в дирекциите „Социално подпомагане“ по постоянен адрес на лицата и семействата, като при попълването се заявява видът на ползваното отопление. Крайният срок за подаване на молби е 31 октомври 2016 г. Целевата помощ се отпуска за период от пет месеца – 1 ноември 2016 г. до 31 март 2017 г. Месечният размер на помощта е 72,20 лева или общо за петте месеца 361 лева. За миналия отоплителен сезон с целева помощ за отопление са подпомогнати общо 13 456 лица и семейства в област Пазарджик.

Агенция ФОКУС