На 6 август 2010 г. Народното събрание обяви обществена поръчка за осномен ремонт на Лечебно-възстановителната си база във Велинград. Прогнозната стойност на ремонта е 3 141 000 лева, които не се осигуряват чрез програми на Европейския съюз, а са от бюджета на парламента.

Строително-монтажните работи включват основен ремонт на хотелския комплекс, кухненския блок и плувния басейн. За кандидатите в конкурса има изискване годишният им оборот от строително-монтажни работи за 2009 г. да е минимум 1 милион лева. Като първостепенен критерий при класирането е посочена най-ниската цена.
Откритият конкурс по обществената поръчка е насрочен за 15 септември 2010 г. и ще се проведе в сградата на Народното събрание в столицата.
Темпо