На всяка гара ще се организират различни събития и така символично  ще бъде отбелязана 100-годишнината от раждането на идеята за построяване на теснолинейката и 90 години от преминаването на първия влак по нея.